Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 listopada 2015 09:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr X/51/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: X/51/2015
- organ wydający Rada Gminy Jejkowice
- data aktu: 2015-11-09
- tytuł aktu: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowegoDziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2015
- Pozycja: 5834
- Data ogłoszenia: 19 listopada 2015
- jednolity identyfikator aktuhttp://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5834

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2015-11-19 10:13:25
Identyfikator informacji: 0

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie