Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 804

 1. 30 września 2019 15:04 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr BR.0007.X.67.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

  Uchwała Nr BR.0007.X.67.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 25 września 2019 14:17 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr BR.0007.X.68.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice

  Uchwała Nr BR.0007.X.68.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 25 września 2019 14:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr BR.0007.X.72.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  Uchwała Nr BR.0007.X.72.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 4. 24 września 2019 10:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr BR.0007.X.73.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2019

  Uchwała Nr BR.0007.X.73.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2019

  przeczytaj całość »

 5. 24 września 2019 10:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr BR.0007.X.70.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jejkowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

  Uchwała Nr BR.0007.X.70.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jejkowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

  przeczytaj całość »

 6. 28 sierpnia 2019 09:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR BR.0007.IX.65.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  UCHWAŁA NR BR.0007.IX.65.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 7. 28 sierpnia 2019 09:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR BR.0007.IX.62.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  UCHWAŁA NR BR.0007.IX.62.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie