Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 25 września 2019 14:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr BR.0007.X.72.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  Uchwała Nr BR.0007.X.72.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 24 września 2019 10:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr BR.0007.X.73.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2019

  Uchwała Nr BR.0007.X.73.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2019

  przeczytaj całość »

 3. 24 września 2019 10:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr BR.0007.X.70.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jejkowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

  Uchwała Nr BR.0007.X.70.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jejkowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie