Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Pomoc publiczna

 1. 15 października 2019 08:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 rok

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 rok

  1. Blacharstwo Samochodowe Szymura Piotr
  2. Stolarstwo meblowe i budowlane Henryk Hajduczek
  3. Cukiernia Tkocz Renata Wójcik
  4. F.U.H. EL-VOLT S.C.
  5. Tenneco Automotive Polska Spółka Z O.O.

  przeczytaj całość »

 2. 4 lipca 2019 10:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

  Lp.

  Imię i nazwisko/ nazwa Rodzaj ulgi Kwota umorzenia* Przyczyny umorzenia

  -

  -

  kwota umorzenia obejmuje należność główną oraz /lub odsetki za zwłokę i należności uboczne


  Jejkowice, dnia 23.04.2019 r..

  (…)

  przeczytaj całość »

 3. 19 marca 2019 09:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym została udzielona pomoc publiczna w roku 2018 w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym została udzielona pomoc publiczna w roku 2018 w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

  1. Mazurek Michał
  2. Chowaniec Henryk
  3. Siwica Zofia
  4. Wojaczek Celina
  5. Wojaczek Krystian
  6. Ciupek Franciszek

  przeczytaj całość »

 4. 4 czerwca 2018 10:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie