Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2018 14:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr W.0050.51.2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia zasad rachunkowości tj. zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych oraz określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie