Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 sierpnia 2016 14:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XVIII/97/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także warunków i trybu składania powyższej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XVIII/97/2016
- organ wydający Rada Gminy Jejkowice
- data aktu: 2016-07-28
- tytuł aktu: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także warunków i trybu składania powyższej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowegoDziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2016
- Pozycja: 4209
- Data ogłoszenia: 3 sierpnia 2016
- jednolity identyfikator aktuhttp://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4209

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2016-08-03 13:14:05
Identyfikator informacji: 0

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie