Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 15 lutego 2018 08:50 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018

  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018

  Zarządzenie nr W.0050.19.2017 z dnia 14.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu składania ofert, jej składu osobowego oraz regulaminu działania

  Pliki do pobrania

  (…)

  przeczytaj całość »

 2. 15 lutego 2018 08:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr W.0050.19.2017 z dnia 14.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu składania ofert, jej składu osobowego oraz regulaminu działania

  Zarządzenie nr W.0050.19.2017 z dnia 14.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu składania ofert, jej składu osobowego oraz regulaminu działania

  przeczytaj całość »

 3. 13 lutego 2018 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.102.2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych i umarzania zaległości podatkowych

  Zarządzenie nr W.0050.102.2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych i umarzania zaległości podatkowych

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie