Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 14 listopada 2018 13:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr W.0050.82.2018 z dnia 03.09.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia zasad rachunkowości tj. zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych oraz określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

  Zarządzenie nr W.0050.82.2018 z dnia 03.09.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia zasad rachunkowości tj. zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych oraz określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

  przeczytaj całość »

 2. 2 listopada 2018 13:20 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego dla zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi"

  przeczytaj całość »

 3. 22 października 2018 03:48 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Wyniki wyborów

  Wyniki wyborów

  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast 2018r.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie