Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 9 maja 2019 07:45 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr W.0050.128.2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Jejkowice w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń VAT w Gminie Jejkowice i jej jednostkach budżetowych

  Zarządzenie nr W.0050.128.2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Jejkowice w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń VAT w Gminie Jejkowice i jej jednostkach budżetowych

  przeczytaj całość »

 2. 8 maja 2019 14:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr W.0050.35.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

  Zarządzenie Nr W.0050.35.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

  przeczytaj całość »

 3. 8 maja 2019 14:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr W.0050.34.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przez osoby z terenu Gminy Jejkowice

  Zarządzenie Nr W.0050.34.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przez osoby z terenu Gminy Jejkowice

  przeczytaj całość »

 4. 8 maja 2019 10:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz udzielenia ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych i umarzania zaległości podatkowych

  ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz udzielenia ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych i umarzania zaległości podatkowych

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie