Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 19 lutego 2019 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

  Wójt Gminy Jejkowice mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018. poz. 450 z późn. zm.) – prosi uprawnione organy organizacji (…)

  przeczytaj całość »

 2. 15 lutego 2019 13:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Zarządzenie

  Zarządzenie NR W.0050.14.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

  Zarządzenie NR W.0050.14.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

  przeczytaj całość »

 3. 11 lutego 2019 16:21 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

  ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

  przeczytaj całość »

 4. 8 lutego 2019 12:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie NR W.0050.13.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

  Zarządzenie NR W.0050.13.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie