Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Kadencja 2018-2023

 1. 28 sierpnia 2019 09:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR BR.0007.IX.65.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  UCHWAŁA NR BR.0007.IX.65.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 28 sierpnia 2019 09:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR BR.0007.IX.62.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  UCHWAŁA NR BR.0007.IX.62.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 21 sierpnia 2019 11:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR BR.0007.IX.61.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jejkowice na lata 2019-2025

  UCHWAŁA NR BR.0007.IX.61.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jejkowice na lata 2019-2025

  przeczytaj całość »

 4. 27 czerwca 2019 14:28 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR BR.0007.VIII.59.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  UCHWAŁA NR BR.0007.VIII.59.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 27 czerwca 2019 14:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  UCHWAŁA NR BR.0007.VIII.57.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice

  UCHWAŁA NR BR.0007.VIII.57.2019 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice

  a

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie