Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 lutego 2019 11:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 4/2019 Zgłoszenie wycinki


1

Nr Karty

4/2019

2

Rodzaj dokumentu

Zgłoszenie wycinki drzew

3

Temat dokumentu

Ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Usuwanie drzew

5

Opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku: sosna pospolita - 1 szt. rosnącego na nieruchomości o numerze ewid. 1096/163 położonej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Jejkowice

7

Znak sprawy

IN. 61311.4.2019

8

Dokument wytworzył

osoba fizyczna

9

Data dokumentu

19.02.2019r.

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 17

13

Numery kart innych dokumentów w sprawie

brak

14

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

22.02.2019

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie