Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 października 2018 11:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 27/2018 Zgłoszenie wycinka


1

Nr Karty

27/2018

2

Rodzaj dokumentu

Zgłoszenie wycinki drzew

3

Temat dokumentu

Ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Usuwanie drzew

5

Opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku: świerk pospolity - 1 szt. rosnącego na nieruchomości o numerze ewid.1290/145 położonej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Jejkowice

7

Znak sprawy

IN. 6131.25.2018

8

Dokument wytworzył

osoba fizyczna

9

Data dokumentu

4.10.2018r.

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 17

13

Numery kart innych dokumentów w sprawie

brak

14

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

11.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie