Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 lutego 2019 10:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 2/2019 Zgłoszenie wycinka


1

Nr Karty

2/2019

2

Rodzaj dokumentu

Zgłoszenie wycinki drzew

3

Temat dokumentu

Ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Usuwanie drzew

5

Opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku: sosna zwyczajna - 5 szt.,brzoza brodawkowata trójzrost -1 szt. rosnących na nieruchomości o nr ewid.1092/13 położonej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Jejkowice

7

Znak sprawy

IN. 61311.2.2019

8

Dokument wytworzył

osoba fizyczna

9

Data dokumentu

8.02.2019r.

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 17

13

Numery kart innych dokumentów w sprawie

brak

14

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

19.02.2019

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie