Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 marca 2018 13:01 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacje ogólne

Urząd Gminy JejkowiceGmina Jejkowice
ul. Główna 38aul. Główna 38a
44-290 Jejkowice44-290 Jejkowice
NIP: 6422457707NIP: 6423184393
REGON: 271767042REGON: 276258760

Telefon: 32 4302002, 32 4302003, 032 4302005
Faks: 32 4302880
E-mail: ug@jejkowice.pl

ePuap: /ie7jyp818k/skrytka

Bank Pekao S.A. O/JEJKOWICE
41 1240 4403 1111 0000 5265 5962
(dla przelewów zagranicznych obowiązuje podany kod SWIFT)
PKOPPLPW


Kontakt do referatów i jednostek organizacyjnych:

Wójt Gminy
Marek Bąk

324302002
wew. 32

wojt@jejkowice.pl

Z-ca Wójta Gminy / Sekretarz
Joanna Warło-Wolny

324302002
wew. 40

ug@jejkowice.pl

Skarbnik
Anna Janusiewicz-Romanik

324302002
wew. 41

skarbnik@jejkowice.pl

Sekretariat
Justyna Psota

324302002
wew. 31

ug@jejkowice.pl

Kadry/Oświata
Jadwiga Zimoch

324302002
wew. 33

oswiata@jejkowice.pl

Meldunki
Hanna Kufieta

324302002
wew. 35

meldunki@jejkowice.pl

Księgowość
Patrycja Szulik
Mariola Krywalska
324302002
wew. 39

ksiegowosc@jejkowice.pl

Działalność Gospodarcza
Justyna Stachera

324302002
wew. 37

ewidencja@jejkowice.pl

Gospodarka Komunalna
Wiesława Bednarek

324302002
wew. 37

komunalny@jejkowice.pl

Obrona Cywilna
Tymoteusz Zmorek
324302002
wew. 38

oc@jejkowice.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Joanna Warło-Wolny
324302002
wew. 40

usc@jejkowice.pl

Podatki
Patrycja Śmieja
Sabina Jureczko
Maria Cieślok

324302002
wew. 43

podatki@jejkowice.pl

Inwestycje
Arkadiusz Zimoń
Gerard Brachman
Piotr Mańczyk

324302002
wew. 34
wew. 46

gosp@jejkowice.pl

Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Hanna Jezusek-Jasinowska

324302002
wew. 37

plan@jejkowice.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej324302702

ops@jejkowice.pl

Biblioteka324302004

biblioteka@jejkowice.pl

Gminne Przedszkole Publiczne
w Jejkowicach
Szkolna 4
Szkolna 6


324302049
324240032

przedszkole@jejkowice.pl

Szkoła Podstawowa
im. Jana III Sobieskiego
w Jejkowicach

budynek Gimnazjum w Jejkowicach324302562

324302112

sp@jejkowice.pl

Obsługa Rady Gminy Jejkowice324302002
wew. 31

rg@jejkowice.pl

Informatyk
Artur Szweda

324302002
wew 46

informatyk@jejkowice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie