Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 czerwca 2019 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

17.06.2019 - Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice zwołuje na dzień 17 czerwca 2019r.
o godz.
16.00 SESJĘ RADY GMINY. Sesja odbędzie się w salce narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad Sesji:


  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacje przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w okresie międzysesyjnym.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019 i lata następne.

12. Ustalenie terminu kolejnej Sesji.

    13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia

Z pracy zawodowej – art.25 ust.3 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/tekst jednolity Dz.U.2018r. Poz. 994/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie