Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 kwietnia 2019 14:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

15.04.2019 - Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice zwołuje na dzień 15 kwietnia 2019r.
o godz.
15.30 SESJĘ RADY GMINY. Sesja odbędzie się w salce narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jejkowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019.

14. Ustalenie terminu kolejnej Sesji.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad Sesji.
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia Z pracy zawodowej – art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.2018r. Poz. 994/


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie